Solution Voip

Hệ thống IVR (Interactive Voice Response : Tổng đài tự động) của Viendong Telecom là một hệ thống tổng hợp bao gồm rất nhiều chức năng được gói trong các dịch vụ riêng biệt
Ngày nay, sự tăng trưởng nhanh chóng của công nghệ VoIP các nhà cung cấp dịch vụ có cơ hội lớn cho doanh thu dịch vụ mới, giảm chi phí bền vững và phát triển mạng lưới linh hoạt. Ổn định cao hiệu quả và tăng lợi nhuận giải pháp từ VoIP, nó cho phép các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng một cơ sở hạ tầng viễn thông hội tụ và nền tảng nhà cung cấp dịch vụ.
Ms Lync là giải pháp truyền thông hợp nhất của Microsoft. Giải pháp này cung cấp các ứng dụng quan trọng trong môi trường cộng tác như voice, video, instant messaging, presense, web conferencing … tích hợp sâu trong hệ sinh thái của Microsoft như AD, Exchange, Office ….
Công Ty CP viễn thông Viễn Đông gửi tới quý KH bảng giá thuê tổng đài IP phục vụ cho: thoại nội bộ các chi nhánh trong nước và quốc tế/call center Ip/ IVR / .....với các chức năng voice mail , webbase, báo cáo, bình chọn.vv.....
Tích hợp ứng dụng CRM (phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng) với hệ thống IP CallCenter có ý nghĩa cho phép truy cập dữ liệu người gọi một cách tự động dựa vào thông tin số chủ gọi (CallerID) của người gọi từ cơ sở dữ liệu CRM.
Xu hướng tất yếu của việc sử dụng một tổng đài IP PBX trong doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết. Những lợi ích của hệ thống IP Telephone ngày càng tăng dần và đã vượt qua khá xa những tiện ích cũng như hiệu quả công việc của hệ thống Telephony thông thường mang lại.
Tư vấn liên hệ : (08) 35 26 29 67
Hotline : 0909 60 87 98
VIENDONG TELECOM JSC
© 2013 Copyright Viendong Telecom | Giới Thiệu | Liên Hệ
Hotline : (028) 35 26 29 67
0909 60 87 98