Dinstar MTG200-2E1

Dinstar MTG200-2E1
Dinstar MTG200-2E1

Gateway 2 cổng E1 Dinstar MTG200-2E1

  •  Hỗ trợ 2 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời
  •  Hỗ trợ báo hiệu R2 và ISDN30B+D, Siptrunk
  •  Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI...
  •  Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix...
  •  Kết nối giao tiếp qua RJ45 - Kết nối Switch trực tiếp..
Giá : Liên hệ
(028) 35 26 29 67 - 0909 60 87 98
Sản phẩm cùng loại

VIENDONG TELECOM JSC
© 2013 Copyright Viendong Telecom | Giới Thiệu | Liên Hệ
Hotline : (028) 35 26 29 67
0909 60 87 98